Co je to FATCA?

Dne 30.6. se potichu stala účinnou smlouva Foreign Account Tax Compliance Act, kterou uzavřely USA s ČR. Tato smlouva zavazuje finanční instituce k oznamování účtů občanů USA v České republice. Povinnost tak mají všechny banky, fondy a mnoho dalších ..

Neplatnost riskantního jednání manželů

Pozoruhodné změny přináší také nový občanský zákoník do manželství. Popření otcovství získá mnohem delší lhůtu. Z šesti měsíců je najednou 6 let, dokdy se může kukaččího potomka otec zákonným způsobem zbavit. To ale není vše.Veřejný seznam ..

Kdo odpustí víc daní?

Velkorysost v odpuštění daní se týká nejen daně z příjmu, která stejně nečiní velkou položku ve státním rozpočtu, ale dokonce budou některé desinfekční a drogistické prostředky osvobozeny od DPH. Mocná ruka trhu v podobě chvějící se ruky ministra financí ..

Právní jistota – ČR má minimum zrušených pravomocných rozsudků

Občas se dozvíme zajímavou zprávu o zrušení rozsudku v USA pro nějaké pochybení soudu. Stejně často se objeví zpráva, že takový člověk by u nás nebyl odsouzen a jako odezva se objeví argumentace, že u nás máme vzdělané soudce, kteří se chyb nedopouštějí. I ..

Konvence OSN – týká se České republiky, ale nikdo o ni nestojí

V České republice není problém korupce systematicky ani dostatečně efektivně řešen. Stále jsme svědky různého obohacení politiků a komunálních nebo vládních úředníků. Přitom existuje dokument, kterým se stát zavázal bojovat s korupcí účinnými a ..

Pražský Magistrát zdražuje svoje „prodělečné“ služby

Dopravní odbor Magistrátu hlavního města Prahy je zajímavé komunální zařízení. Řada odborníků, kteří pracují za městské prostředky ve svých funkcích, má zřejmě nedostatky ve vzdělání. Nákup elektrobusů byl obtížným oříškem z hlediska platného ..

Antimonopolní úřad – skutečně se nás netýká?

Zákon o ochraně hospodářské soutěže zavedl řadu pravidel do obchodních praktik. Dohody o cenách, různé podmínky pro dodavatele a odběratele, dohody při výrobě a všechno, co znamená nějaké ujednání, které omezuje volnou soutěž, může být zrušeno a ..

Práce doma bez podvodu? – 1. část

Řada lidí hledá práci především doma. Nelze říci, že by neexistovala, ale ne vždy se jedná o seriózní nabídky. V této první části se tak podíváme především na ty podvodné nabídky, kterých najdeme hlavně na internetu víc než dost.Práce doma bez ..

Finanční superspráva

Po zavedení jednotného inkasního místa plánuje Ministerstvo financí převedení dalších plateb pod Finanční správu. Samozřejmě odůvodňuje toto opatření pohodlností daňového poplatníka. Je však jasné, že vznikne kontrolní orgán, který bude mít mnoho dat o ..

Společnost Google vykázala rekordní zisk

Pro Evropu a svět je výše zisku společnosti Google hořkým zjištěním. V USA vykazuje Google zisky a pečlivě se vyhýbá daňovým únikům. Ostatní svět se dozvídá, že zisky v jednotlivých zemích jsou minimální. V České republice platí Google na daních několik ..