Co je vývojový tým?

Vývojový tým je skupina lidí, kteří spolupracují na vývoji softwaru, produktu nebo služby od počáteční myšlenky až po dokončení. Zatímco mnoho lidí používá tento termín jako zkratku pro označení týmu pro vývoj softwaru (který vyvíjí software), tým pro vývoj projektu může být ve skutečnosti jakýkoli tým zaměřený na vývoj konkrétního projektu, ať už jde o stavbu budovy nebo výrobu nové hračky. . 

Vývojový tým projektu často zahrnuje projektového manažera , který dohlíží na plánování a realizaci projektu, a také členy projektové podpory, jako je koordinátor projektu . Role dalších členů týmu budou záviset na povaze projektu, ale mohou zahrnovat jak interní, tak externí účastníky, kteří přispívají k rozvoji projektu různými způsoby. Existuje mnoho způsobů, jak organizovat vývojový tým. Zatímco některé jsou organizovány v přísných hierarchiích, ve kterých jsou jasně definovány role a odpovědnosti každého, mnoho dalších se skládá z malých, mezifunkčních týmů, v nichž všichni členové přispívají k rozvoji a dokončení celého projektu (agilní metodika známá jako „ Scrum “ ).

V konečném důsledku, stejně jako výraz „vývojový tým“ může označovat mnoho různých typů týmů zaměřených na různé cíle, struktura týmu se bude lišit podle jejich celkových cílů a filozofie jejich zaměstnavatele.