Jaký je rozdíl mezi QR kódy pro soukromé a firemní využití?

QR kódy jsou velice oblíbenou a frekventovanou možností, jak tvořit kódy se zajímavými možnostmi vnitřního obsahu. Oproti ostatním typům kódů totiž QR kódy nabízí spoustu volnosti a nejsou striktní v tom, jaká konkrétní data mohou nakonec obsahovat ve svém konečném bodě.

Základem je u QR kódů možnost dynamicky přidělovat a také měnit data. Firmy je přitom mohou využívat na zcela odlišné účely. A dnes se podíváme na QR kódy právě jak z pohledu firem, tak i z pohledu soukromého využití.

Každý čárový kód není zdarma!

Hned ze začátku je nutné zmínit, že čárové kódy zdarma nejsou rozhodně žádnou samozřejmostí. Zcela naopak se drtivá většina čárových kódů zpoplatňuje. Důvodem je to, že některý čárový kód může či musí mít globální platnost. To platí zejména u EAN kódů, které se užívají v rámci mezinárodní přepravy. Mohou se užívat jak k identifikaci konkrétního výrobku, tak ale i ke globální unikátní identifikaci kupříkladu konkrétního výrobce nebo dopravce. U QR kódů jsou ale v tomto ohledu velké rozdíly.

QR kódy a rozdíly mezi verzemi

QR kód si můžete víceméně okamžitě vygenerovat i vy a vložit do něj skoro libovolná data. To ale má svoje jasné mantinely. Někde je dobré využívat generátor QR kódů pro různé účely, jindy je to zase naprosto nevhodné. Typickým příkladem, kdy je to opravdu zásadním problémem, jsou především QR kódy orientované pro soukromé či zabezpečené údaje jako jsou bankovní platby nebo odkazy na účty. V těchto případech se generování odehrává často na vlastním algoritmu se šifrováním, což je pochopitelně pokročilá a placená verze.

Doba existence QR kódů

Standardně není problém s tím, aby víceméně jakýkoliv QR kód mohl existovat i dlouhou dobu. Pokud ale pro dynamické QR kódy volíte některý z volně dostupných generátorů, tak vám nikdo jeho životnost explicitně zaručovat nebude. A to je pochopitelné už jenom proto, že by to znamenalo blokování velkého množství kapacit. Naopak firemní QR kódy mají v naprosté většině případů vlastní databázi se signaturou, díky čemuž tak mohou zůstat libovolnou dobu rezervovány pro konkrétní účel.