Co jsou lidské zdroje?

Lidské zdroje (HR) se týkají oddělení v rámci organizace, které se zabývá všemi záležitostmi zaměstnanců. Jeho funkce se liší v různých odvětvích a podnicích, ale obvykle zahrnuje nábor, odměňování, vztahy se zaměstnanci a další. Pokud máte zájem o práci v oblasti lidských zdrojů, zjistěte více o odděleních, lidech, kteří je řídí, o práci a jak začít. 

Co je HR?

Od chvíle, kdy byli zaměstnanci přijati, až do dne, kdy opustí organizaci, mohli mít kontakt s oddělením lidských zdrojů. HR zajišťuje většinu administrativních úkolů, jako jsou zaměstnanecké výhody, a poskytuje podporu prostřednictvím zaměstnaneckých programů. Příklady zahrnují mzdové a benefitní programy, programy zaměstnaneckého volna a školící a rozvojové programy. 

Význam HR pro podnikání

HR oddělení se stala pro podniky nepostradatelnou, protože personalisté zajišťují, aby zaměstnanci v organizaci zůstali šťastní, zdraví, v bezpečí a produktivní. Chcete-li zjistit, jak důležitá je tato oblast, zvažte, co dělají profesionálové v oddělení lidských zdrojů. 

Společné oblasti zaměření v HR

Efektivní personalisté musí být obeznámeni s fungováním svého oddělení. Mezi běžné oblasti zaměření HR oddělení patří:

 • Zaměstnanecké výhody
 • Odměna zaměstnanců
 • Rozvoj zaměstnanců 
 • Hodnocení a disciplína zaměstnanců
 • Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců
 • Pracovní zákony a jejich dodržování
 • Pracovní vztahy
 • Personální zajištění

Co děláte, když pracujete v HR? 

V závislosti na vaší pracovní pozici můžete najmout nového zaměstnance, provést školení nebo vyřešit spor mezi manažerem a zaměstnancem. Abyste této oblasti porozuměli, zde jsou některé běžné úkoly, které můžete mít jako personalista. 

Nábor a najímání zaměstnanců

Úspěch každé organizace začíná u jejích zaměstnanců, a proto je nábor a nábor jednou z nejdůležitějších povinností personalistů. Chcete-li najmout správnou osobu pro tuto práci, můžete spolupracovat s konkrétním vedoucím oddělení, abyste přesně určili, co potřebují. Poté budete odpovědní za nabídky práce, prověřování kandidátů, pohovory a najímání. 

Zpracování mezd

Jako personalista můžete být odpovědní za přidávání zaměstnanců do mzdového systému poté, co jsou přijati. Můžete se také podílet na správě mezd a zajistit, aby byl proces dokončen včas. 

Správa výhod

Oddělení lidských zdrojů je odpovědné za vytváření politik benefitů a správu benefitů pro zaměstnance. Patří mezi ně průběžné výhody, jako je zdravotní pojištění a 401 tisíc programů a pravidelné výhody, jako jsou bonusy. 

Vedení záznamů zaměstnanců

Podle US Equal Employment Opportunity Commission musí organizace ze zákona vytvářet a udržovat určité záznamy o zaměstnancích. Tyto záznamy mohou zahrnovat dokumenty o náboru, informace o mzdách nebo dohody o mlčenlivosti. Vytváření a vedení personálních spisů spadá do působnosti HR oddělení. 

Koordinace školení zaměstnanců

Školení učí pracovníky novým dovednostem a zvyšuje morálku zaměstnanců. Můžete být odpovědní za vyhledání a rezervaci školicích míst, nastavení školení, nábor profesionálů na školení nebo vlastní vedení školení. 

Vyřizování disciplinárních záležitostí

Jako odborník na lidské zdroje můžete být odpovědní za vytváření disciplinárních zásad a případně za jejich implementaci. Když zaměstnanci chápou, co společnost očekává z hlediska pracovního chování a důsledků porušení pravidel, chrání organizace před žalobami. 

Provádění změn zásad a aktualizace zaměstnanců

Oddělení lidských zdrojů vytváří všechny druhy zásad na pracovišti, od klasifikace zaměstnanců a zásad pracovní neschopnosti až po nouzové postupy. Jako člen personálního oddělení můžete také provádět změny zásad a informovat o nich zaměstnance.  

Jaké dovednosti potřebujete pro práci v HR?

Chcete-li být úspěšným HR profesionálem, pomůže vám mít různé technické dovednosti a dovednosti na pracovišti, jako jsou následující:

 

Technické dovednosti

 

Technické dovednosti se týkají schopností potřebných k provádění specializovaných pracovních úkolů nebo používání specifických pracovních nástrojů. Některé technické dovednosti, které vám jako personalistovi mohou pomoci, zahrnují:

 

 • Odborné znalosti v různých typech HR softwaru
 • Znalost obchodního práva
 • Zkušenosti s tvorbou a správou rozpočtů
 • Zkušenosti s náborem zaměstnanců, pohovory a najímáním
 • Znalost pracovního práva

 

Dovednosti na pracovišti

 

Dovednosti na pracovišti jsou schopnosti, které pomáhají lidem vzájemně se ovlivňovat. Některé dovednosti na pracovišti, které by vám mohly pomoci na pozici HR, zahrnují:

 • Znalost řízení lidských zdrojů
 • Schopnost komunikovat verbálně i písemně
 • Schopnost pracovat se členy týmu
 • Vedení lidí 
 • Koučování 
 • Dovednosti naslouchání
 • Zkušenosti s řešením konfliktů