Začněte s kariérou náboráře

Jako náborář je často známý svým vzrušujícím, rychlým a cíleným prostředím, odměňovaným vysokými provizemi, bonusy a postupem pro ty, kteří přivedou největší klienty a umístí kandidáty na nejvyšší úrovni. 

Náborová kariéra může přinést vysoké platy, spokojenost s prací a vynikající pracovní vyhlídky s příležitostmi v rámci organizace nebo pro personální agenturu. 

Co je náborář?

Personalista pracuje buď pro organizaci, nebo externě pro personální agenturu a obsazuje volná místa vhodnými kandidáty. Jejich klíčovou rolí je spolupráce s organizacemi s cílem porozumět jejich náborovým potřebám, identifikovat a přilákat vhodné kandidáty, prověřovat kandidáty na volná místa a vytvářet sítě pro nové podniky a uchazeče o zaměstnání. 

Interní náborář

Velké organizace s velkým objemem vnitřních volných míst, které je třeba obsadit, zaměstnávají interní náborové pracovníky, někdy známé jako firemní náboráři . Náborový pracovník na této pozici bude úzce spolupracovat s interními týmy, bude poznávat potřeby každého oddělení a získávat talenty speciálně tak, aby odpovídaly firemní kultuře práce. Mohou přijímat dočasné i stálé zaměstnance, ale v konečném důsledku se zajímají o udržení dobrých zaměstnanců, protože mají vybudované sítě a spojení pro získávání talentů z organizace i mimo ni. 

Externí náborář 

Externí personalisté pracují pro personální agentury nebo provozují vlastní agenturu. Pracují jménem více klientů, vyhledávají, prověřují a nabírají talenty pro různé pozice a organizace v různých odvětvích.

Externí náboráři se obvykle specializují na konkrétní odvětví nebo se zaměřují na konkrétní pozici v rozsahu odvětví. Nabírají dočasné zaměstnance na krátkodobé pozice a stálé zaměstnance.

Co dělá firemní recruiter denně?

Práce náborového pracovníka zahrnuje několik každodenních úkolů, od přímé práce s náborovými manažery až po získávání kandidátů a jejich prověřování. Odpovědnosti se liší v závislosti na tom, zda je náborář interní nebo externí a zda se specializuje na určitou oblast, ale obecně se soustředí na stejné povinnosti.

Spolupracujte s náborovými manažery, abyste zjistili potřeby náboru.

Náboráři obvykle úzce spolupracují s náborovými manažery, aby se dozvěděli o organizaci, pro kterou najímají, včetně firemní kultury, pozice a kvalit a zkušeností požadovaných pro danou roli. 

Síťujte a budujte vztahy.

Náborář buduje pracovní vztahy s různými podniky a sítěmi, které nabízejí pravidelný tok talentů, jako jsou univerzity, odbory a náborové platformy. Díky vytváření sítí a navázání silných spojení může náborář přinést podnikání, když společnost potřebuje najmout a má zásobu talentů, ze kterých může nabírat. 

Inzerujte role.

Jakmile jsou role identifikovány a náborář dostal smlouvu, inzeruje pozici jménem společnosti, pro kterou pracuje. Bude to prostřednictvím kombinace médií, jako jsou online pracovní desky, sociální média, tištěné publikace, webové stránky a síťové akce, a kontaktování banky kandidátů uložených pro tuto roli.

Obnovení recenzí.

Uchazeči budou požádáni, aby se ucházeli o inzerované role, a úkolem náborového pracovníka je prověřit kandidáty na základě jejich životopisů a motivačních dopisů. Mohou také podporovat kandidáty ve zlepšování životopisů, pokud si myslí, že jsou pro danou roli vhodní. 

Vyjednávání o platech. 

Jakmile je kandidát vybrán, náborový konzultant pomáhá s vyjednáváním o platech, benefitech, hodinách a potřebách školení. 

Zůstaňte informováni o trendech v oboru a náboru.

Náboráři, zejména externí konzultanti, kteří spolupracují s řadou společností, mají bohaté průmyslové znalosti a odborné znalosti ohledně toho, kde hledat kandidáty a inzerovat pozice.

Náboráři Přehled práce: platy a kariéra

Plat náborového pracovníka se liší podle toho, zda se jedná o interní nebo externí náboráře, odvětví, ve kterém pracují, jejich specializace a úroveň. Náboráři obvykle dostávají základní plat s očekáváním, že získají provizi za kandidáty, které umístí ke svému základnímu platu. 

Náborový plat 

Průměrný výdělek před bonusy pro náboráře v USA je podle Glassdoor  50 950 USD. Kariérní cesta externího náborového pracovníka má tendenci platit lépe než cesta interního náborového pracovníka díky příležitostem provize. Provize se může pohybovat mezi 20 a 40 procenty platu osoby, kterou umístíte, což může znamenat vysoké výdělky, pokud jste ve své práci dobří, zvláště pokud umísťujete vedoucí pracovníky. 

Interní náboráři mají tendenci dostávat plat, což znamená, že mají stálou úroveň příjmu. Bonusy jsou běžné, ale ne na stejné úrovni, takže příjem bývá celkově nižší ve srovnání s náborovým pracovníkem pracujícím pro agenturu. 

Nejlépe placenými odvětvími pro práci náboráře jsou v současnosti technologie a IT, následované energetickým sektorem a biologickými vědami.

 

Kariérní výhled náboráře

Kariérní cesta náborového pracovníka může být lukrativní volbou s vynikajícím výdělkovým potenciálem, spokojeností s prací a příležitostmi k rozvoji. Zatímco podniky potřebují zaměstnance, kariérní vyhlídky jsou vynikající. I když neukazují žádná konkrétní data pro náboráře, americký úřad pro statistiku práce uvádí, že profese HR specialistů zaznamenají mezi lety 2020 a 2030 10procentní růst, což je více než průměr

Nábor pracovních pozic a profesní dráha

Kariérní cesta náborového pracovníka má mnoho možností růstu, s možností postoupit ze základní pozice na úroveň C prostřednictvím kariérního rozvoje, budování sítí a prokázání se v oboru.

Pro práci náboráře neexistuje žádný konkrétní požadavek na titul, ale zaměstnavatelé obvykle hledají bakalářský titul . Může to být dobrá volba, jak vyniknout, i když to není nutné. 

Kromě titulu budete muset získat zkušenosti. Toho lze dosáhnout prostřednictvím stáže nebo vstupní pozice, která má příležitosti pro více vedoucích pozic, jakmile rozvinete a prokážete potřebné dovednosti. Někteří začínají na pozicích zákaznického servisu, prodeje nebo správy, aby získali zkušenosti.