Co je podnikání?

V nejjednodušším chápání tohoto slova je podnikatel osoba, která zahájí nový podnik, a podnikání je proces zahájení a vedení tohoto nového podniku.

V tomto článku budeme diskutovat o étosu a různých typech podnikání a prozkoumáme, jak podnikání zapadá do naší společnosti a ekonomiky.

Co je podnikání?

Když přistupujeme k podnikání zeširoka, zdálo by se, že každého vlastníka malého podniku lze považovat za podnikatele – a realisticky může být. Dvěma hlavními charakteristikami podnikání jsou obvykle riskování a progresivní myšlení.

Riskování je vědomí, že i když vaše podnikání nemusí dopadnout tak, jak očekáváte, jste ochotni to zkusit. Tato ochota často pochází ze zvážení rizik a potenciálních odměn.

Po pravdě řečeno, riskování je vlastní každému novému podnikání, protože podniky jsou založeny na určité úrovni nejistoty. Průzkum trhu může například předvídat určité chování spotřebitelů, což naznačuje potřebu vaší služby – ale při zahájení podnikání si můžete uvědomit, že potřeba nebyla tak velká, jak se očekávalo.

Progresivní myšlení je spojeno s inovacemi. Mnohokrát je podnikání podporováno myšlenkou vytváření lepší budoucnosti. To může pocházet z nového produktu, který mění způsob, jakým lidé komunikují se světem; může pocházet z nového procesu, který mění způsob, jakým podniky interagují se spotřebiteli; může pocházet ze zlepšení způsobu, jakým podnik funguje v rámci zavedeného odvětví; nebo jakýkoli jiný mechanismus, který může zlepšit podnikání.

Mnoho majitelů firem přijímá takovou úroveň předvídavosti ohledně dlouhodobého potenciálu úspěchu jejich podnikání, která je kvalifikuje jako perspektivní. Ve skutečnosti může být jedním z významných rozdílů mezi vlastníkem malého podniku a podnikatelem míra, do jaké zvažují větší důsledky svého inovačního stylu.

Typy podnikání

Podnikání lze dále rozdělit do různých kategorií, které popisují organizaci nebo inovace, které řídí podnikání. Čtyři běžné typy podnikání jsou malá firma , škálovatelný start-up , velká společnost a sociální podnikání .

Malé obchodní podnikání

Podnikání malých podniků probíhá na místní úrovni, bez očekávání rozsáhlé expanze. Příkladem podnikání malých podniků by bylo otevření místní restaurace, obchodu se suvenýry nebo restaurování nábytku.

Škálovatelné začínající podnikání

Škálovatelné začínající podnikání je podnikání z velké části vedené myšlenkou inovací, které začíná v malém měřítku s dlouhodobými plány na široký růst. Příklady úspěšných škálovatelných start-upů zahrnují společnosti jako Meta nebo Lyft.

Podnikání velkých společností

Podnikání velkých společností je podnikatelská sekta zahájená v rámci zavedeného podnikání. K tomu může dojít buď akvizicí jiného podniku nebo vytvořením nové interní divize. Příkladem podnikání velkých společností by byla akvizice Pixar společností Disney nebo spuštění Google Maps společností Google.

Sociální podnikání

Sociální podnikání klade velký důraz na vytváření společenských změn. Celkovým cílem je prospět lidstvu a našemu způsobu života, a to může nastat v místním nebo globálním měřítku. Mezi příklady patří společnost Seventh Generation, která se řídí odpovědností k životnímu prostředí, nebo Grameen Bank, mikrofinanční instituce, která poskytuje půjčky pro malé podniky bez zajištění na podporu socioekonomického rozvoje.

Význam podnikání

Podnikání je pro společnost důležité, protože pomáhá řídit inovace a posouvá nás ke zlepšení stavu bytí. V zásadě, když podnikatelé podstupují riziko, činí tak jménem své komunity jako celku.

Jako obchodní funkce má podnikání také úzké vazby na ekonomiku. Podnikatelské inovace mohou podporovat ekonomický růst, protože podniky usilují o efektivitu, a jak rostou podnikatelské snahy, mohou podporovat růst pracovních míst a vytvářet nové příležitosti.

Při zvažování podnikání přemýšlejte o tom, jak vaše podnikání ovlivní svět mimo vaše bezprostřední obchodní procesy. Širší perspektiva, která zahrnuje způsob, jakým bude vaše podnikání interagovat s vaší komunitou, společností, jinými podniky a vaším odvětvím obecně, je rozdíl mezi zahájením podnikání a zapojením se do podnikání.

Stále se uč

Se svým sklonem k inovacím se podnikatel nikdy nepřestane učit. Chcete-li pokračovat ve své cestě k podnikání, zvažte podnikatelskou specializaci od společnosti Wharton. Prostřednictvím pěti kurzů se dozvíte o procesu zahájení vlastního podnikání s podnikatelským myšlením. Nebo, pro ještě hlubší učení, můžete mít zájem získat titul Master of Science in Innovation and Entrepreneurship na HEC Paris. Oba jsou k dispozici na Coursera, přičemž kurzy můžete absolvovat odkudkoli s připojením k internetu.