Co je milník?

Milník projektu je značka nebo kontrolní bod, který označuje hlavní cíl, událost nebo úkol v rámci životního cyklu projektu . Projektové milníky se obvykle používají k označení začátku nebo konce fází v rámci projektu, což umožňuje zúčastněným stranám efektivně plánovat projekt a vyhodnocovat pokrok projektu při jeho realizaci. Milníky se často používají jako plánovací nástroj k identifikaci, kdy by měl být splněn hlavní cíl, ak plánování kroků, zdrojů a akcí, které jsou k jeho dosažení potřeba. 

Používání milníků v projektovém řízení má mnoho výhod. Kromě toho, že poskytují metodu pro zmapování cesty k dokončení projektu, projektové milníky také umožňují zúčastněným stranám měřit pokrok projektu, objasnit fázi projektu, ve které pracují, a identifikovat potenciální problémy s úzkými místy. Plán milníků poskytuje zúčastněným stranám přehled hlavních událostí v rámci projektu, aniž by je zahltil všemi podrobnostmi o úkolech potřebných k jeho dokončení. Tento přehled může být kritický pro poskytnutí velkého pohledu na projekt a zajištění toho, aby všichni byli na stejné stránce. 

Příklad milníku

Milníky projektu se nejčastěji používají k označení začátku a konce fází projektu, ale lze je také použít k označení jakéhokoli významného data, úkolu, události nebo výsledku, kterého je třeba dosáhnout. Některé běžné příklady milníků projektu zahrnují: 

  • Dosažení určitého počtu prodejů (např. 500 prodejů) 
  • Datum uvedení produktu nebo služby, jako je aktualizace softwaru nebo uvedení produktu na trh 
  • Konkrétní termín (např. poslední den fiskálního čtvrtletí)
  • Velký úspěch, jako je dokončení fáze vývoje produktu 

Další informace o milnících projektu od odborníků na projektové řízení ze společnosti Google: