Ganttovy diagramy: co jsou a jak je vyrobit

Ganttův diagram je klíčovým nástrojem používaným při řízení projektů . Stejně jako architekt vytváří plán pro nový projekt, projektový manažer vytváří Ganttovy diagramy, aby nastínil plán projektu. Je to v podstatě sloupcový graf, který vyjadřuje časovou osu projektu, úkoly a členy týmu spojené s každým úkolem.

V tomto článku se dozvíte vše o Ganttových diagramech, kdy a proč je používat a jak je vytvořit.

Co je Ganttův diagram?

Ganttův diagram organizuje úkoly a stavy projektu, takže časové osy lze vizualizovat ve sloupcovém grafu určeném pro projektové manažery. Je to jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro řízení projektů.

V Ganttově diagramu představuje každý vodorovný pruh úkol, jehož délka odpovídá času potřebnému k jeho dokončení. Takty jsou uspořádány na progresivní časové ose, přičemž každý takt následuje po konci předchozího taktu. Jedná se o techniku ​​nazývanou také metoda kritické cesty, kdy je projekt rozdělen na úkoly a pro každý úkol jsou stanoveny flexibilní plány.

Nástroje pro řízení projektů jako Jira nebo Wrike pomáhají uživatelům efektivně vytvářet Ganttovy diagramy. Projektoví manažeři mohou upravovat informace v reálném čase, mapovat milníky projektu, vkládat výstupy a přidělovat členy týmu konkrétním úkolům.

Stručná historie Ganttových diagramů

Na počátku 20. století vytvořil strojní inženýr Henry Gantt grafy, které ilustrovaly jeho výrobu a výrobní plán. Tyto Ganttovy diagramy pomohly sledovat pokrok, a tím způsobily revoluci v řízení projektů u projektů tak velkých, jako je Hooverova přehrada. V té době inženýři kreslili grafy ručně na papír, ale vzestup počítačů v 80. letech umožnil vytvoření Ganttových diagramů v Excelu a dalších softwarech pro řízení projekt

Kdo používá Ganttovy diagramy?

Projektoví a produktoví manažeři používají Ganttovy diagramy ke sledování projektů svých týmů nebo klientů, ale mnoho profesionálů z jejich používání těží. Zde jsou příklady Ganttových diagramů v praxi:

  • Plánovači událostí používají Ganttův diagram ke sledování všech nezbytných úkolů před akcí
  • Produktoví manažeři v technologických společnostech často používají Ganttovy diagramy ke sledování průběhu uvádění produktů na trh
  • Marketingové týmy používají Ganttův diagram ke splnění cílů kampaně