Co je finanční analýza?

Finanční analytika je typ finančního řízení, který se zaměřuje na různé typy a metody investic a způsoby, jak zlepšit ziskovost organizace nebo jednotlivce. Chcete-li pracovat ve finanční analýze, budete potřebovat rozsáhlé technické dovednosti, které zahrnují finanční modelování, oceňování, analýzy, prognózy a další.

Pracovní pozice finančních analytiků můžete najít v pojišťovnách, obchodních médiích a soukromých investičních firmách. Plat se liší podle pracovních názvů, zaměstnavatelů, vzdělání, zkušeností a certifikace.

 

Co je finanční analytika?

Finanční analytika analyzuje konkrétní finanční procesy, funkce a data organizace. Používá se pro investování, prognózování, stanovování strategických finančních cílů a další finanční rozhodování za účelem zvýšení ziskovosti. Finanční analýzy se mohou vztahovat i na jednotlivce. Profesionálové v oblasti finanční analýzy, kteří pracují spíše s jednotlivci než se společnostmi, se mohou zaměřit na správu portfolia a vedení jednotlivců při rozhodování o tom, jaké investice by měli provádět pro maximální ziskovost.

Profesionálové, kteří pracují s organizacemi, mohou strávit více času studiem ekonomických trendů souvisejících s umístěním organizace nebo odvětvím a mohou být ovlivněni firemními politikami nebo předpisy. Investiční rozhodnutí pro organizace mohou zahrnovat fúze, akvizice, akcie, dluhopisy a další prostředky finančních investic, které zvyšují ziskovost a ocenění organizace. 

Ať už pracujete s jednotlivci nebo organizacemi, finanční analytika poskytuje cílená a strategická doporučení pro investice, které by byly přínosné vzhledem k minulému, současnému a plánovanému finančnímu stavu.

 

Finanční analytika vs. datová analytika

Finanční analytika pracuje výhradně s ekonomickými údaji používanými při rozhodování o investicích pro společnost. Naopak oblast datové analýzy může pracovat s různými typy finančních dat v rámci společnosti pro různé účely a nejen pro investice.

Obě pole analyzují data pro organizaci, ale z různých důvodů a různými způsoby. Datová analytika nezpracovává vždy výhradně finanční data, takže někdo v této oblasti může pracovat pro jiné společnosti než ty, které se zabývají finanční analýzou. Odborníci na finanční analytiku obvykle pracují v investičních firmách, bankách nebo příbuzných odvětvích.

Technické dovednosti 

 

Mezi kritické technické dovednosti, které budete potřebovat při práci ve finanční analýze, patří řada účetních dovedností, jako je vedení účetnictví, technická analýza, prognózování a rozpočtování. Software a nástroje, jako je Excel a další tabulky, jsou také důležité pro vedení záznamů a analýzu. Můžete použít různé dovednosti v závislosti na tom, kde pracujete, a na cílech jednotlivce nebo organizace. Mezi specifičtější technické dovednosti patří: 

 

 • Analýza ocenění 
 • Analýza společného podniku 
 • Vnitřní míra návratnosti 
 • Návratnost investičního kapitálu 
 • Rok za rokem 
 • Čistá současná hodnota 
 • Finanční modelování 
 • Firemní finance 
 • Analýza fúzí a akvizic 
 • Metoda pákového výkupu 
 • Čtení podání SEC