Co je vytváření sítí? Jak rozšiřovat svou síť?

V kariérním rozvoji je networking procesem budování vztahů s ostatními lidmi, kteří pracují ve vašem oboru nebo v jeho okolí. Na rozdíl od mentorství a sponzoringu jsou tato spojení obvykle vzájemně prospěšná, přičemž každá osoba sdílí zdroje, odborné znalosti a informace s druhou osobou a bývají spíše neformální. Vaše síť je v podstatě váš soubor profesionálně sladěných přátelství.

V tomto článku se podrobněji podíváme na výhody networkingu, podělíme se o některé příklady toho, jak může networking vypadat, a nabídneme tipy pro budování vaší profesionální sítě.

Výhody networkingu

Některé běžně citované výhody networkingu zahrnují:

  • Prozkoumejte zájmy s podobně smýšlejícími lidmi
  • Socializujte se s novými lidmi
  • Dozvíte se o nových pracovních příležitostech
  • Získejte doporučení na práci

Networking se jako takový stal nezbytnou součástí kariérního rozvoje. Lidé se často spoléhají na svou síť, aby si vyměňovali novinky a informace o svém oboru a stýkali se s tématy relevantními pro daný obor neformálněji, než by tomu bylo na standardní pracovní schůzce.

Pro uchazeče o zaměstnání může být vytváření sítí produktivním zdrojem nových příležitostí. Někteří odborníci odhadují, že 70 až 80 procent volných pracovních míst není zveřejněno. V kombinaci s ohromným počtem uchazečů, kteří se ucházejí o veřejně zveřejněná pracovní místa, se tradiční metoda hledání a přihlášky při hledání nové práce stává stále neefektivnější.

Místo toho se lidé obracejí na svou profesní síť, aby pronikli na „skrytý trh práce“ – nepublikované otevřené role – a požádali o doporučení práce. Jeden průzkum z LinkedIn z roku 2016 zjistil, že téměř 80 procent lidí považuje vytváření sítí za důležité pro úspěch, zatímco 70 procent nově přijatých nastoupilo do práce ve společnosti, kde měli profesionální spojení