Co dělá produktový manažer?

Produktový manažer se zaměřuje na produktovou strategii pro vytváření, distribuci, prodej a získávání zpětné vazby ke konkrétnímu produktu nebo službě. Přečtěte si více a zjistěte, zda kariéra v produktovém managementu může být pro vás to pravé.

Produktoví manažeři jsou vzácným druhem technologických profesionálů, kteří se zaměřují na vizi produktu nebo služby. Stanovují strategii a plán pro produkt a spolupracují s týmy napříč různými funkcemi na definování a realizaci jeho úspěchu.

Produktový manažer je zodpovědný za celkovou obchodní strategii pro konkrétní produkt. Produktový manažer může také pomoci rozhodnout, jaký typ produktů by měl být vyvinut. 

Co je produktový management?

Produktový management je funkcí organizace, která zahrnuje vedení týmů životním cyklem produktu, od vývoje až po realizaci, a zaměřuje se přesně na to, co (potenciální) zákazníci chtějí. Zatímco produktoví manažeři jsou zastánci produktu, chápou také konkurenční prostředí, učí se o jeho uživatelích a vymýšlejí nová řešení pro zlepšení.

Protože každý produkt je jiný, je role produktového manažera také velmi dynamická. Pro jednu společnost může produktový management zahrnovat výzkum a vývoj nového produktu. Pro jiné to může být opětovné spuštění a přemístění starého produktu. Bez ohledu na to, produktový management znamená poskytování excelence ve všech bodech životního cyklu produktu.

Produktový management existuje na průsečíku designu obchodu, technologie a uživatelské zkušenosti (UX) . Často to vyžaduje vytvoření pevných vztahů s mezifunkčními týmy, aby bylo možné plánovat dopředu a posílit úspěch produktu.

Role bývala situována do marketingových nebo inženýrských týmů, ale v posledních letech si technologické společnosti začaly uvědomovat důležitost produktového managementu jako vlastního týmu. Pro každý produkt nebo službu v rámci společnosti bude často jeden produktový manažer.

 

Co dělá produktový manažer?

Produktový manažer je profesionál, který definuje strategii, plán, funkce a úspěch produktu. Pomáhají stanovovat cíle a motivovat produktový tým inženýrů, designérů, obchodníků a výzkumných pracovníků, přičemž primárním zájmem je zajistit, aby byl produkt uveden na trh a nadále se mu na trhu dobře dařilo.

Produktoví manažeři mají přehled o obchodních a spotřebitelských trendech a chování, které přímo nebo nepřímo ovlivňují produkt nebo společnost. Mezi každodenní povinnosti může patřit:

 

  • Analýza, pochopení a reprezentace uživatelských potřeb
  • Monitorování tržního prostředí za účelem vypracování analýzy konkurence
  • Definování vize produktu, jako je víceletý plán jeho vývoje, balení, uvedení na trh a expanze
  • Koordinace a komunikace o vizi produktu s vedením, produktovými týmy a dalšími zainteresovanými stranami
  • Shromažďování a provádění výzkumu a zpětné vazby o produktu
  • Provádění týmů celým životním cyklem produktu