Velkoobchod Jarico zásobuje potřebných zbožím podnikatele ze všech oborů

Každá organizace, bez ohledu na druh podnikání či velikost, potřebuje vést daňovou evidenci pro potřeby finančního úřadu. Pro obchodníky může být dokladem o provedených obchodech pokladní kotouček. Pokladní kotoučky mohou mít být užitečné nejen jako doklad o zaplacení pro zákazníky, ale také jako doklad pro potřeby organizace.

Pokladní kotoučky mohou sloužit pro evidenci

Pokladní kotoučky mohou sloužit jako důkaz o vašich transakcích, obvykle se uchovávají i několik let. Pokladní kotoučky jsou důkazem o provedených platbách. Proto je mnoho organizací, které je používají jako evidenční doklady.

Pro zpětnou kontrolu

Pokladní kotoučky slouží organizacím jako doklad pro zpětnou kontrolu nebo inventuru. Díky pokladním kotoučkům mohou sledovat jednotlivý pohyb zásob. Díky pokladním kotoučkům organizace vidí, jaké položky byly prodány, a tím zjistit chyby v inventuře.

Doklad pro daňové přiznání

Pokladní kotoučky obsahují důležité informace pro finanční úřad – datum transakce, přesnou částku, prodané položky, ale také jméno či identifikační číslo vydávajícího či zařízení. Tyto údaje jsou důležité pro vedení účetnictví a splnění daňových povinností. Pokladní kotoučky poskytují auditorským a daňovým orgánům důkaz o realizovaných příjmech a mohou sloužit jako podklad pro kontrolu a vyúčtování daní.

Doklad pro zákazníky

Primárně však slouží pokladní kotoučky jako doklad pro zákazníky, kteří jej mohou použít při reklamaci zboží.

Jarico nabízí nejen pokladní kotoučky

Na webu jarico.cz objevíte nejen možnost zakoupení pokladních kotoučků, ale mnoho dalšího spotřebního zboží, například potravinářské a gastro obaly, hygienické a čisticí prostředky, průmyslové obaly, dárkové obaly, BIO a EKO obaly, vratné obaly a také dárkové obaly.