9 známek mikromanagementu

Pokud máte pocit, že vás někdo mikromanažuje nebo si myslíte, že mikromanažujete ostatní, všimněte si těchto jasných znaků mikromanažera a jeho chování. Základním základem těchto příznaků je potřeba kontrolovat a monitorovat pokrok.

1. Odolává delegování práce

Mikromanažeři si rádi udržují maximální kontrolu, a proto považují delegování úkolů za obtížné. To znamená, že zaměstnanci se často ptají, zda mohou převzít úkoly bez přímých pokynů, což způsobuje zmatek a snižuje motivaci a spokojenost s prací. Tento problém je dvojí, protože na mikromanažera zůstává velké pracovní vytížení, protože může důvěřovat ostatním, že úkoly převezmou s pečlivým dohledem. 

2. Nadměrně se zapojuje do práce zaměstnanců 

Mikromanažer chce být zapojen do všeho, co zaměstnanci dělají. Tito manažeři nenabízejí žádnou autonomii, stojí lidem přes ramena, když píší e-maily, tráví spoustu času v kanceláři a neustále potřebují všechno vědět. 

3. Odrazuje od nezávislého rozhodování

Kontrola je pro mikromanažera životně důležitá a jakékoli nezávislé rozhodování to podkopává, takže není podporováno. Často k tomu dochází kvůli nedostatku důvěry v zaměstnance, že svou práci dělají dobře, což odstraňuje kreativitu, nezávislé myšlení a sdílení znalostí. 

4. Požaduje časté aktualizace

Vzhledem k tomu, že řízení procesů je pro mikromanažera důležité, není divu, že potřebují neustálé aktualizace. To ubírá čas od úkolů, vyvolává v lidech zbytečný tlak a podporuje pocit nedůvěry, který není dobrý pro morálku.  

5. Dívá se na každý detail spíše než se soustředí na větší perspektivu

Mikromanažer má tendenci dívat se na drobné detaily a soustředit se na sledování mikrokroků spíše než vidět větší obrázek toho, čeho zaměstnanci potřebují dosáhnout. Manažer obvykle potřebuje více směrů, pokud jde o zastřešující cíle a firemní strategii. 

6. Má neobvykle vysokou fluktuaci zaměstnanců

Není žádným šokem, že zaměstnanci mikromanažerů jsou nešťastní a fluktuace zaměstnanců je vysoká. Pocit demotivace, nedůvěry a ztráty moci může způsobit nízkou spokojenost s prací a lidé opouštějí svá zaměstnání nebo častěji chybějí. 

7. Málokdy je spokojen s výsledky

Lidé, kteří mikromanažují, si myslí, že vědí nejlépe, a mají tendenci zkoumat výkon ostatních, čímž spíše snižují motivaci a sebevědomí zaměstnanců, než aby je povzbuzovali a vedli. To může přijít s přesvědčením, že povzbuzují k dokonalosti, ale neustálé odkládání má opačný účinek. 

8. Navrhuje nereálné termíny

Mikromanažeři mohou stanovit nerealistické termíny s neschopností nabídnout jakoukoli flexibilitu, pokud věci nejdou podle plánu, změní se okolnosti nebo dojde ke zpožděním, která jsou mimo kontrolu kohokoli. Je to kvůli potřebě mít vše pod kontrolou a přispívá to k přesvědčení, že se potřebují mikrořídit, aby dosáhli cílů. Ve skutečnosti mikromanagement snižuje produktivitu a plýtvá časem neustálými kontrolami a aktualizacemi. 

 

9. Vše měří a sleduje

Neustálá potřeba vše měřit a monitorovat je důkazem potřeby mikromanažera kontrolovat. To způsobuje další stres pracovní síly, zabere to čas navíc a soustředí se na všední den, spíše než vidět, že je někdy potřeba věci změnit, aby bylo dosaženo většího cíle.

Jak se vypořádat s mikromanagementem

Pokud má vaše organizace potíže s mikromanagementem nebo jste identifikovali své vlastní tendence k mikromanagementu, můžete podniknout kroky a přijmout některé strategie ke zlepšení.

Budujte důvěru 

Mikromanažeři postrádají důvěru a to má hluboký dopad na zaměstnance. Zde je několik tipů pro mikromanažery a zaměstnance zabývající se mikromanagementem. 

 

Tipy pro manažery: 

 • Začněte se vzdávat určité kontroly nad zaměstnanci
 • Dejte svému týmu prostor, aby ukázal, že umí pracovat samostatně
 • Umožněte zaměstnancům produkovat výsledky, aniž by byli sledováni

 

Tipy pro zaměstnance:

 • Získejte důvěru tím, že prokážete, že jste na vrcholu svých povinností 
 • Informujte svého manažera o vašem pracovním postupu, abyste si pomalu budovali důvěru

 

Delegujte role a odpovědnosti na manažery

Delegování je těžké pro někoho, kdo má rád kontrolu, ale je důležité ulehčit pracovní zátěž a projevit důvěru v ostatní. Mikromanažeři dobře znají svůj tým, včetně jeho silných a slabých stránek, což je velmi důležité při rozhodování, komu úkoly delegovat. 

Komunikujte správně

Spíše než diktovat a kontrolovat každého, ujistěte se, že existuje jasná komunikační linka v obou směrech, aby váš tým věděl, že se na vás může obrátit s jakýmikoli problémy nebo dotazy beze strachu z kritiky nebo nedůvěry. Zde je několik tipů, jak správně komunikovat: 

 

Tipy pro manažery:

 • Naslouchejte svému týmu a tomu, co potřebuje 
 • Požádejte o zpětnou vazbu 
 • Komunikujte otevřeně a řešte, jak za vámi mohou přijít, pokud budou potřebovat

Tipy pro zaměstnance: 

 • Uctivě si promluvte se svým manažerem o příkladech tendencí k mikromanagementu
 • Řešte mikromanagement citlivě a diskrétně 

Pracujte se svým týmem

Místo toho, abyste byli autokratičtí, pracujte se svým týmem na nápadech, dovolte jim, aby si některé vyzkoušeli a viděli, co funguje a co ne. 

Tipy pro manažery: 

 • Sdílejte svá očekávání a hranice, abyste ukázali, že důvěřujete dovednostem týmu
 • Nechte všechny pracovat společně, abyste viděli výsledek a přínos celého týmu 

Tipy pro zaměstnance: 

 • Dejte svému manažerovi zpětnou vazbu o jejich vlivu a o tom, jak lépe pracovat jako tým
 • Poskytněte několik návrhů, jaký styl řízení vám vyhovuje 

Používejte cíle a klíčové výsledky (OKR)

Cíle a klíčové výsledky (OKR) je technika řízení, která efektivně stanovuje cíle a monitoruje výsledky. Pomáhá nastavit milníky a sledovat výsledky jako tým. Je vytvořen cíl spolu s tím, jak se měří. Každý zúčastněný si je vědom cílů, vytváří odpovědnost, zvyšuje motivaci a umožňuje autonomii.