Průvodce kariérou obchodního zástupce

Společnosti se při vytváření zisku spoléhají na obchodní zástupce. Obchodní zástupce propaguje a prodává produkty zákazníkům a může pracovat v různých rolích, včetně vnitřního a vnějšího prodeje. V této roli můžete uspět, pokud jste vnitřně motivováni vynikajícími komunikačními a mezilidskými dovednostmi, sebedůvěrou, trpělivostí a organizací.

Pracovní místa obchodních zástupců jsou dostupná v různých průmyslových odvětvích a pro práci v této roli nemusí vyžadovat formální vzdělání. Pokud máte zájem stát se obchodním zástupcem, zjistěte o tom více a zda je to pro vás kariérní volba. 

Co je obchodní zástupce?

Obchodní zástupce prodává výrobky jménem společnosti. Jsou zapojeni do celého prodejního procesu, od oslovování potenciálních zákazníků až po udržování vztahů se stávajícími zákazníky. Dobrý obchodní zástupce chápe a uspokojuje různé potřeby cílové zákaznické základny společnosti. Obvykle prodávají produkty organizacím a jiným podnikům spíše než přímo spotřebitelům. Společné povinnosti mohou zahrnovat: 

 

 • Vzdělávání zákazníků o produktech
 • Odpovídání na dotazy k produktům
 • Demonstrace použití a výhod produktů
 • Pochopení a provádění průzkumu trhu na podobných nebo konkurenčních produktech 

Typy pracovních míst obchodních zástupců 

Obchodní zástupci mohou mít v rámci společnosti různé role. V důsledku toho můžete najít různé typy pracovních míst obchodních zástupců. Většina typů sdílí podobné dovednosti a požadavky, ale liší se povinnostmi, odpovědností a pracovním prostředím. 

Vnitřní obchodní zástupce

Jak název napovídá, interní obchodní zástupce pracuje zevnitř společnosti, což znamená, že většinu dne tráví v kanceláři, nikoli venku v terénu. Společnosti, které využívají interní obchodní zástupce, spoléhají na tyto profesionály při vytváření potenciálních zákazníků. V závislosti na potřebách společnosti některé běžné úkoly zahrnují:

 

 • Spolupráce s externími obchodními zástupci při vytváření potenciálních zákazníků a uzavírání prodejů
 • Prodej produktů, které mohou být sériově vyráběny
 • Setkání s novými i stávajícími klienty na dálku 

Externí obchodní zástupce 

Tento typ obchodního zástupce prodává produkty zákazníkům spíše prostřednictvím osobních interakcí než na dálku. Profesionálové v této roli cestují a tráví většinu času v terénu a domlouváním schůzek s potenciálními i stávajícími klienty. Běžné úkoly externího obchodního zástupce mohou zahrnovat: 

 

 • Provádění předvádění produktů za účelem vysvětlení produktů zákazníkům 
 • Strávit více času vzděláváním prodejního trychtýře a přesvědčováním klientů, aby uzavřeli obchod 
 • Cestování a setkání se zákazníky tváří v tvář 

Zástupce rozvoje prodeje 

Zástupce pro rozvoj prodeje pracuje v raných fázích prodejní cesty prostřednictvím vyhledávání příchozích a odchozích prodejů. Cílem zástupců pro rozvoj prodeje je zvýšit zapojení zákazníků budováním vztahů s potenciálními zákazníky. Mezi běžné povinnosti patří: 

 

 • Vedení studených hovorů a e-mailů 
 • Vytváření prvních dojmů o značce své společnosti 
 • Vzdělávání potenciálních zákazníků 
 • Komunikace s ostatními členy prodejního týmu    

Jednatel obchodního zástupce 

I když vedoucí prodeje může také najít potenciální zákazníky, primárním cílem této pozice je uzavřít prodej. Vedoucí prodeje organizují schůzky s potenciálními zákazníky, vyjednávají obchody a převádějí potenciální zákazníky na prodej. Mezi další povinnosti patří: 

 • Oslovování zákazníků 
 • Stanovení prodejních cílů
 • Provádění průzkumu trhu s cílem zajistit dosažení cílového spotřebitele
 • Účast na akcích a souvisejících konferencích 

Jak získat práci obchodního zástupce

Možná zjistíte, že mnoho pracovních míst obchodních zástupců oceňuje spíše formální školení než vzdělání. Tituly nejsou obvykle požadavkem, abyste se stali obchodním zástupcem. Očekávejte, že zaměstnavatelé budou vyžadovat určitou formu prodejního školení, včetně školení zaměřeného na konkrétní odvětví nebo základního školení prodeje na pracovišti. 

Splňujte požadavky na vzdělání. 

Nejčastějším požadavkem na vzdělání pro obchodní zástupce je středoškolský diplom nebo GED. Není běžné, aby obchodní pozice na základní úrovni vyžadovaly formální titul, ačkoli někteří jednotlivci mají bakalářský titul v oboru podnikání nebo příbuzném oboru. Pokud víte, v jakém odvětví byste chtěli prodat a chcete získat titul, zvažte získání bakalářského titulu v tomto oboru. Například titul z informatiky by byl prospěšný, pokud chcete prodávat počítače. 

Vytvářejte zkušenosti. 

Zkušenosti s prodejem v reálném světě jsou klíčovým požadavkem pro získání práce obchodního zástupce. Zaměstnavatelé chtějí vidět, že jste kompetentní, sebevědomí a kvalifikovaní v prodeji. Předchozí zkušenosti mohou vypadat odlišně v závislosti na odvětví a vaší celkové historii zaměstnání.

Mít nulové zkušenosti. Pokud právě začínáte s nulovou zkušeností s prodejem, můžete zkušenosti budovat mnoha způsoby. Hledejte popisy práce obchodních zástupců místních společností a hledejte prodejní pozice na základní úrovni bez požadavků na praxi. 

Mít nějaké zkušenosti. Pokud již máte zkušenosti s prodejem, ale chcete pracovat v jiném odvětví, získejte zkušenosti v této konkrétní oblasti vyhledáním příležitostí k školení nebo certifikací. Někteří zaměstnavatelé vás zaškolí na produkt, pokud již máte zkušenosti se základními prodejními dovednostmi.