Proč je finanční analýza důležitá?

inanční analýza je důležitá, protože poskytuje jednotlivcům nebo organizacím návod, kam, jak, proč a v jaké výši investovat peníze. Mnoho finančních analytiků se zabývá investičními příležitostmi, které vyžadují velký průzkum trhu a znalost ekonomických trendů a prostředí, přičemž zvažují klady a zápory určitých investic s finančním stavem a cíli jednotlivce nebo organizace. Vyžaduje to hluboké pochopení všech faktorů, které mohou ovlivnit investice, a jak správně umístit klienta v rámci investičního rozhodnutí. 

Od výzkumu až po realizaci je úkolem odborníka na finanční analytiku porozumět celkovému obrazu a poradit klientům, jak a kdy přijmout opatření pro různé typy investic. V mnoha případech je v sázce finanční stabilita a kontinuita organizace nebo jednotlivce, takže finanční analýza je kriticky důležitá, aby zajistila, že jednotlivci nebo organizace budou za daných okolností činit nejinteligentnější finanční rozhodnutí.

Práce ve finanční analytice

Jednotlivci ve finanční analýze mohou pracovat pro jednotlivce nebo organizaci pod různými pracovními pozicemi, jako je manažer fondu, portfolio manažer, specialista na finanční rizika, analytik cenných papírů, investiční analytik nebo ratingový analytik. Tyto pracovní pozice fungují ve třech širokých kariérních kategoriích: strana prodeje, strana nákupu nebo investiční banky.

Ti, kteří pracují na straně nákupu, jsou jednotlivci, kteří spolupracují se soukromými investičními společnostmi, pojišťovnami nebo souvisejícími organizacemi a vyvíjejí investiční strategie. Profesionálové pracující na straně prodeje radí ostatním obchodním zástupcům finančních služeb, kteří prodávají investice, jako jsou akcie a dluhopisy, a předpovídají, kdy akcie koupit, prodat nebo držet. Finanční analytici, kteří pracují pro investiční banky, se zaměřují na fúze a akvizice, posuzují potenciální úspěch takových rozhodnutí a rozhodují se na základě mnoha ekonomických faktorů.

Pracovní vyhlídky

Americký úřad pro statistiku práce předpokládá 9procentní růst pracovních míst pro kariéru ve finanční analytice, přičemž v tomto desetiletí přibude každý rok odhadem 32 000 nových pracovních míst. Několik důvodů pro tento předpokládaný růst pracovních míst zahrnuje stále rostoucí globální trh, změny v ekonomickém prostředí a datové a technologické inovace a vylepšení.

Průměrná mzda

Průměrná mzda profesionálů v oblasti finanční analýzy je 91 580 USD ročně, podle amerického úřadu pro statistiku práce . Jedná se však o průměrný odhad pro všechny pracovní pozice, které spadají pod název finanční analytika. Výsledkem je, že při pohledu na všechny pracovní pozice v této finanční oblasti můžete najít široké platové rozpětí. Pozice na juniorské až seniorské úrovni jsou ve finanční analytice. Většina pozic na vyšší úrovni vyžaduje alespoň deset let odborné praxe. Můžete si také všimnout, že váš průměrný plat ve finanční analýze ovlivňují faktory, jako je vaše vzdělání, profesní zkušenosti a status certifikace.