Jak postupovat při pracovním úrazu a na co si dát opravdu pozor?

Při pracovním úrazu je vždy potřeba postupovat tak, aby bylo možné prošetřit veškeré okolnosti. Většina zaměstnanců a zaměstnavatelů ale přitom ve stresu nemusí dodržet pravidla a mohou tak jednoznačně chybět velice důležité informace.

Dnes se přitom podíváme na problematiku hlavně ze strany zaměstnance jako takového. Poradíme vám přitom především to, jakým způsobem oznámit pracovní úraz, a kdy že máte právo na odškodnění od zaměstnavatele.

Při nahlašování na nic nečekejte

Jednou ze základních pouček, které musíte v první řadě ovládnout, je okamžitá reakce k nadřízenému. Pokud máte možnost, tak okamžitě kontaktujte vedoucího směny nebo týmu, který by pak měl stejně tak podstoupit řešení ostatním. Často se přitom hlášení pracovního úrazu neobejde bez nepříjemností jako jsou dechové zkoušky a podobné situace. Důvodem je, že tak lze hned zprvopočátku řešení vyškrtnout přítomnost alkoholu nebo návykových látek. Řešení by tak mělo být o to rychlejší a především efektivnější.

Řešte další postupy s lékařem

Jakmile ví zaměstnavatel o vzniku problému, jakým je zranění, tak by měl podstoupit dalšímu řešení hlavně u odborníků. Proto tak může zavolat vlastního lékaře pro provoz, nebo můžete navštívit příslušnou kliniku. Zde je důležité ale uvést, že jde o pracovní zranění. Bez toho by náhrada za bolest nemusela být vůbec automatická, protože bez uvedení této informace by jednoduše nemusel váš zaměstnavatel hradit ani korunu jako bolestné.

Následovat by mělo samotné odškodnění

Pokud jste opravdu dodrželi veškeré nutné ochranné prvky a postup při práci, tak už nic nepřekáží tomu, abyste mohli obdržet odškodnění za utrženou bolest nebo dokonce zranění. Mnozí zaměstnavatelé se ale bohužel pokusí i tak dostat z problému s tím, že najdou kličky kolem celého problému. Myslete ale na to, že odškodnění za pracovní úraz není jenom eventualitou, ale je především součástí zákoníku práce jako takového. Nikdy tak nepodceňujte svoje možnosti a stůjte si za svou náhradou. Přeci jen jste kus práce zaplatili také svojí bolestí a samotným zdravím.