Vaše společnost ještě nemá žádné certifikáty? Je čas to napravit

Jak poznat kvalitní společnost, se kterou se vyplatí spolupracovat? Někteří vybírají podle cen, jiní hledí na reference a stále více firem sleduje certifikáty. Mít firmu s certifikáty není je o prestiži, dáváte tím ostatním najevo své kvality. Je něco jiného mluvit o svých výhodách a mezi tím, když máte možnost je dokázat. Certifikáty jsou dostupné všem a pokud hodláte získat více klientů nebo obchodních partnerů ve vašem segmentu, je vhodné získání certifikátů zvážit.

Jak si certifikaci zajistit?

Velmi žádaný je certifikát kvality ISO 9001. S jeho pomocí může každý vědět, že vyrábíte kvalitní výrobky nebo poskytujete kvalitní služby. Tento certifikát je vhodný bez výjimky pro každou společnost a to v jakémkoliv oboru. Pokud máte chuť mít zavedený kvalitní systém managementu a chcete dále nabízet vše v nejlepší kvalitě, měli byste tímto certifikátem disponovat. Hlavní bodem je zde zákazník a jeho spokojenost. Důležité je, aby dostal produkty nebo služby ve stanoveném termínu a aby naplnily jeho očekávání. Důležité je myslet i na motivované pracovníky, kteří dokážou správně plnit své povinnosti.

Můžete si zajistit také certifikát ISO 45001. Zaměřuje se na zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci. Každý pracovník je rád, když pracuje ve společnosti, která bere bezpečnost práce vážně a minimalizuje rizika úrazů. Znamená to dodržovat termíny platnosti potřebných odborných školení bezpečnosti práce. Proškolený pracovník má nižší rizika úrazu, ale také se tím zajistí menší riziko poškození firemního majetku, jako jsou stroje či materiály. Stejně jako certifikát zmíněný výše, i tento je určen pro širokou škálu společností působících v různých oborech. Když budete mít tento certifikát, ukážete tím i zákazníkům a spolupracujícím společnostem, že spolupracují s někým, kdo dbá na své pracovníky a tím udržuje i kvalitní chod firmy.

Certifikáty vám dokáže zajistit společnost Certifikační autorita TSÜ CZ s.r.o., která je pobočkou německé certifikační společnosti TSÜ Technische Standards Überwachungs GmbH. Kromě výše zmíněných certifikátů vám může dále zajistit certifikáty ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 22301, ISO 17100, ISO 37001 a ISO 28001. Zjistěte více informací na jejích webových stránkách TSU.sk.